Rekisteri- ja tietosuojaselosteHenkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu: 26.5.2023

REKISTERINPITÄJÄ
Olemisen Tila
Osoite: Rihkamakatu 10, 06100 Porvoo
Y-tunnus: 1595385-9
Puhelin: 050 350 4614
Sähköposti: susanna@olemisentila.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Nimi: Susanna Koljonen
Puhelin: 050 350 4614
Sähköposti: susanna@olemisentila.fi

REKISTERIN NIMI
Olemisen Tilan asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakastietojen ylläpito palvelujen toteuttamista, ajanvarausta ja laskutusta varten

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellista. Kerättäviä tietoja voivat olla:

- Asiakkaan nimi
- Osoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Mahdolliset sairaudet
- Hoitoon tulon syy

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Paperidokumentit pidetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

OIKEUDET
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Asiakkaalla on oikeus pyytää, että häntä koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot korjataan.

EVÄSTEET
Verkkosivuilla käytettävät evästeet mahdollistavat verkkopalvelumme toimivuuden. Halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä.